تحقیق حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر - ورد 31 ص

مطالب دیگر:
پاورپوینت برنامه آموزشی مدیریت پسماندنیروهای خدماتی بیمارستانپاورپوینت آموزشی مؤثرپاورپوینت آموزش سلامت به مددجوپاورپوینت آموزش عکاسیپاورپوینت آموزش مکانیک 2پاورپوینت اموزش faze measurment پاورپوینت آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیکپاورپوینت آموزش وبهسازیپاورپوینت اهمیت آموزش به بیمارپاورپوینت آموزش فعالپاورپوینت آموزش و تربیتپاورپوینت آموزش مجازی سمینارپاورپوینت اموزش Mold Flow پاورپوینت آموزش مکانیکپاورپوینت آموزش بخيهپاورپوینت آموزش و تحلیل اطلاعاتپاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاورزي پاورپوینت آمپر فشار قویتحقیق در مورد هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار تحقیق در مورد وضوح تصوير در عکاسی پاورپوینت مدیریت رفتار سازمان 276 اسلاید پاورپوینت مشورت مدرسه مبنا پاورپوینت مطالعات مورد – شاهدی تحقیق در مورد xsl چيست؟ 13 ص تحقیق در مورد آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مال 32 ص
حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر|مشخصات فایل:|swl
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر - ورد 31 ص

چكيده

دولت جمهوري اسلامي ايران از 25 معاهده بين المللي در زمينه حقوق بشر، ده معاهده را تصويب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از ميان معاهداتي كه ايران تصويب كرده است، دو معاهده با اعلام \"شرط\" و بقيه بدون قيد وشرط و به طور مطلق پذيرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسيون حقوق كودك) دولتهاي ديگر طرف كنوانسيون و نيز كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ايران را به دليل كلي و مبهم بودن آن، مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون تلقي نموده اند. اين مقاله به بررسي نكات زير اختصاص دارد:

1- آيا علاوه بر دولتها، كميته حقوق بشر و ديگر اركان نظارتي از صلاحيت ارزيابي مشروعيت \"حق شرط\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغايرت \"شرط\" با موضوع و هدف معاهده چيست؟

3- آيا \"شرط\" بر معاهدات بين المللي حقوق بشر از نظام كلاسيك \"حق شرط\" تبعيت مي كند، يا نظام حقوقي خاصي را مي طلبد؟

4- راهكارهاي پيش روي دولت ايران براي برخورد مناسب با اين گونه معاهدات كدامند؟